Hur vi jobbar

Varför gör vi det här?

Att lägga ut hela eller delar av sin infrastruktur är inget lätt beslut. Många frågor dyker upp där flera inte har ett givet svar. Man kan räkna på de ekonomiska svar man fått men har man i övrigt ställt rätt frågor?

Typiska frågor kan vara: Har vi skapat rätt förutsättningar i vår upphandling så att potentiella leverantörer förstår oss och vårt behov? Har vi utgått från det vi har, låst in leverantören till den kunskap vi själva besitter och inte låtit leverantörerna berätta vad de kan åstadkomma? Hur skall vi kunna dra nytta av moderna verktyg som ger besparingar, inte bara långsiktigt utan även på kort sikt då vi behöver de som bäst? Det här är återkommande frågeställningar vi arbetat med under många år. Till syvende och sist finns en gemensam nämnare på många av dessa frågor: Förtroende.

Har vi hittat hem tillsammans så finns det, förtroendet. Har ni haft en bred upphandling så får vi genom att visa vår metodik visa på hur vi skapar det.

Några av de nyckelord vi tror på i en sourcingrelation:

Samarbete

Mjuka värden måste få ta plats, en nära relation, en framgångsfaktor

Kunskap

Teknisk kompetens en hygienfaktor, Social kompetens en framgångsfaktor

Energi

Vi har energi att göra mer för våra kunder

Långsiktighet

Vi vet att långsiktiga relationer ger ett bättre resultat, alltid med kunden i fokus.

Kärnverksamhet

Låt oss göra det vi är bäst på, våga lita på vår gedigna erfarenhet och kunskap