Svensk Driftpartner har fått i uppgift att kvalitetssäkra ett större multisourcing upplägg för ett av Sveriges största fackförbund. Vår uppgift är att skapa avtalsunderlag, få upp processer för samverkan samt sätta styrning och uppföljningsmodell på plats.

För mer info kontakta:
VD Pontus Ödqvist, 0732-62 65 00

[lastupdated format=”Y-m-d, G:i” before=”Senast uppdaterad:”]