Som i ett led att kvalitetssäkra leveransen och relationen mellan kund och leverantör har vi fått i uppdrag att ta hand om Governance funktionen åt ett mellanstort företag. Våra åtaganden ligger främst i att hantera samverkansmöten samt stora delar av beställningsflödet.

Uppgiften innebär också delprojektledning, tekniskt stöd i större projekt. För mer info kontakta: VD Pontus Ödqvist, 0732-62 65 00

[lastupdated format=”Y-m-d, G:i” before=”Senast uppdaterad:”]